Kultur & bibliotek

Välkomna till Solna kulturskola på Blomgatan 3!

Välkomna till Solna kulturskola, Blomgatan 3

Välkomna till våra nya, fina lokaler!

 • Sök bidrag för att anordna aktiviteter på sommarlovet

  Regeringen har anslagit extra medel till kommunerna för att utveckla fler lovaktiviteter för barn i åldern 6-15 år. Aktiviteterna ska vara avgiftsfria. Syftet med bidraget är bland annat att främja integration, motverka segregation och skapa nya kontaktytor mellan barn med olika social bakgrund. Det är viktigt att aktiviteterna är tillgängliga och uppmuntrar barns deltagande oavsett barnets könstillhörighet.

 • Kjerstin Dellert har gått bort

  Kjerstin Dellert, operasångerska och teaterchef för Ulriksdals slottsteater Confidencen, har klivit av scenen för gott. Hon somnade stilla in i hemmet på morgonen den 5 mars, med maken vid sin sida. Kjerstin Dellert blev 92 år gammal.

 • Ingmar Bergmans 100-årsjubileum firas på Filmstaden

  2018 skulle regissören Ingmar Bergman ha fyllt 100 år, ett jubileum som uppmärksammas världen över. På Filmstaden i Råsunda gjorde Bergman 25 filmer och lade grunden för sin världsberömmelse. Under året genomför Filmstadens kultur en mängd arrangemang i samband med jubiléet.

 • Tivoli i fokus för projekt i Nationalstadsparken

  2018 är det tredje och sista året för ett projekt som låter unga solnabor upptäcka den natur, kultur och historia som Nationalstadsparken erbjuder. Audioguiden Parkprat är ett av resultaten, där solnaelever ger de ungas bild av Haga. Under 2018 ska en Tivolipromenad tas fram för både vuxna och barn.