Stadsbyggnadsförvaltningen

Stadsbyggnadsförvaltningen ansvarar för planeringen och skötseln av stadens yttre miljö. Förvaltningen upprättar detaljplaner som underlag för nya bostäder, kontor, skolor och andra förändringar i stadsmiljön. Byggnadernas utformning granskas i samband med bygglov.

Till ansvarsområdet hör projektering och anläggande av gator och parker. Drift och underhåll utförs av entreprenörer, liksom renhållning och sophämtning. Förvaltningen ansvarar också för trafikplanering och trafiksäkerhetsfrågor.

Förvaltningen arbetar även med mätning, kartframställning och geografiska informationssystem (GIS).

Dela:

Lämna synpunkter på sidan

Fyll i detta formulär för att ge synpunkter på sidans innehåll.

Skicka en kopia

Kontakt

Stadsbyggnadsförvaltningens kundtjänst

08-734 29 50. Telefontid måndag- fredag 09-12, 13-15.
08-734 23 77 (fax)

stads­byggn­ad@solna.se

Besöksadress

Solna stadshus, Stadshusgången 2, Solna centrum vardagar kl 9-11.

Skicka meddelande till Stadsbyggnadsförvalt­ningens kundtjänst