Nämndskreterare och registrator

Kontaktinformation

Iris Mustonen

Nämndsekreterare för Omvårdnadsnämdnen

Telefon

08-734 21 93

Raino Kock

Registrator för omvårdnadsförvaltningen

Telefon

08-734 26 13