Information och kommunikation

Kontaktinformation

Annelie Söderman

Informationsansvarig
Omvårdnadsförvaltningen

Telefon

08-734 25 47