Humaniora vård och omsorg

Utför hemtjänst, driver Skoga äldreboende, seniorträffar, dagverksamheter och bostäder för personer med funktionsnedsättning.

Kontaktinformation

Camilla Millhorn

Verksamhetschef VillMer

Telefon

08-734 28 70

Evelina Danielsson

Hälsopedagog
Omvårdnadsförvaltningen

Telefon

08-734 28 56

Hilkka Hoffmann

Avdelningschef, Humaniora vård och omsorg

Telefon

08-734 2732

Johanna Carlsson

Biträdande verksamhetschef avlösare, ledsagare, kontaktpersoner

Telefon

08-734 24 29

Maria Elena Gonzalez

Verksamhetschef inom LSS i egen regi

Telefon

08-734 23 14

Navid Rahbar

Arbetsterapeut

Telefon

08-734 23 58