Kontakta Omvårdnadsförvaltningen

Kontaktinformation

Omvårdnadsförvaltningen

Telefon

08-746 10 00

Postadress

Solna stad
171 86 Solna

Besöksadress

Stadshusgången 2
171 86 Solna