Funktioner

Kontaktinformation

Barn- och elevhälsa

Barn- och elevhälsa

Telefon

08- 734 24 24

BUF-direkt

Barn- och utbildningsförvaltningen

Telefon

08-734 24 24

Förskola

Barn- och utbildningsförvaltningen

Telefon

08-734 24 24

Solnas kommunala skolor

Barn- och utbildningsförvaltningen

Telefon

08-734 24 24