Besök

Besök Stadshuset

Stadshuset ligger mitt i Solna centrum på Stadshusgången 2. Stadshuset är en hög grå byggnad som ligger i anslutning till ingångarna Stadshusgången norra och Stadshusgången södra. Du är välkommen att besöka oss.
Klicka här för karta

Öppettider:

Måndag, tisdag, torsdag 08:00 till 17:00
Onsdagar 08:00 till 18:00
Fredagar 08:00 till 15:00

Besök Socialförvaltningen

Receptionen Englundavägen 13, 2 tr.

Öppettider: Måndag - torsdag 08.30-12.00,13.00-17.00. Fredag 08.30-12.00,13.00-15.00.

Tar emot besök som gäller: ekonomiskt bistånd, hyresrådgivning, budget- och skuldrådgivning, barn-, ungdoms- och familjerättsliga frågor, ensamkommande flyktingbarn, hot eller våld i nära relationer, missbruk, beroende, psykisk ohälsa, tillståndsfrågor alkohol och tobak.
Klicka här för karta

Överförmyndarkansliet

Öppettider:

Måndag, tisdag, torsdag 08:00 till 17:00
Onsdagar 08:00 till 18:00
Fredagar 08:00 till 15:00

Tar endast emot bokade besök enligt överenskommelse. Överförmyndarkansliet nås genom stadens kontaktcenter på telefonnummer 08-746 10 00.

Dela: