Gula villans historia

Prästkragen 1 Stråkvägen 26

Byggnaden Gula villan

Gula villan uppfördes 1922 av generallöjtnant Herman Wrangel. Arkitekt Alfred Johansson. Huset består av två våningar med en källare. valmat tak av tegel,ockra spritputs med vita snickerier och småspröjsade fönster.

Villan köptes 1936 av stiftelsen Hjälpbyrån för Barn och Hem som flyttade hit från Höjerska villan i Vasalund. Man hade plats för 13 ogifta mödrar med sina spädbarn.

Landstinget tog över och flyttade verksamheten till Sjövägen 20 1959. Efter det har villan fungerat som kommunal ungdomsmottagning,fritidshem,daghem och sedan 1999 som fritidsklubb.

Dela: