Aktuellt på Byparken

Information angående hösten:

Hösten 2017 kommer inskriven verksamhet för årskurs 4 att ske på Pampasparken.

Byparken kommer att ha inskriven verksamhet för årskurs 5-6 och öppen verksamhet för årskurs 5-6.

Vecka 27-31 flyttar vi verksamheten till Skyttholmsparken. tel. 08-746 39 09

För mer information kan ni kontakta:

Ylva Nöteberg-Norlin Föreståndare på Byparken/Pampasparken
Ylva.Norlin-Noteberg@solna.se

Dela: