Fritidsklubbar

Solnas fritidsklubbar är en del av skolbarnsomsorgen. Fritidsklubbarna tar vid när barnen slutar på fritidshem efter årskurs 3 till och med vårterminen det år de fyller 13 år.

Som inskriven på fritidsklubb får man mellanmål efter skolan och även lunch under studie- och lovdagar.

Flera fritidsklubbar tar emot elever i årskurs 4-6 som inte är inskrivna på fritidsklubb i sin öppna verksamhet. Då får de inte mellanmål eller lunch, och har även begränsad tillgång till inomhusmiljön under vissa tider. Olika fritidsklubbar har olika möjligheter att tillgodose besökare i den öppna verksamheten - kontakta personalen på din fritidsklubb för att få reda på vad som gäller.

Fritidsklubbarnas öppettider och lokaler

Fritidsklubbarnas öppettider är 13-18 på skoldagar och 8-18 på skolfria vardagar. Fritidsklubbarnas verksamhet delar ofta lokaler med andra verksamheter som är öppna för andra besökargrupper under andra tider på dygnet, företrädesvis parklekar och kvartersgårdar/fritidsgårdar.

Dela: