Kvalitetsdeklaration - fritidsklubb för barn och ungdomar med behov av särskilt stöd

Alla 10 – 21 åringar med behov av särskilt stöd erbjuds möjlighet till plats på någon av stadens fritidsklubbar, enligt skollagen och lag om särskilt stöd och service (LSS).

Fritidsklubben erbjuder en attraktiv och meningsfull fritidsverksamhet samtliga skoldagar kl. 13–18 och samtliga studie- och lovdagar kl. 08–18.

Fritidsklubb för barn och ungdomar med behov av särskilt stöd omfattas av Solna stads kvalitetsdeklarationer vilka utgör stadens löften till dig som medborgare/brukare och hjälper dig att bedöma kvaliteten på våra tjänster.

Kvalitetsdeklaration - fritidsklubb för barn och ungdomar med behov av särskilt stöd (PDF-dokument, 704 kB)

Dela: