Ung i Solna

Välkomna till Solna kulturskola på Blomgatan 3!

Välkomna till Solna kulturskola, Blomgatan 3

Vecka 4 börjar vårterminen för de allra flesta på Solna kulturskola på Blomgatan 3. Välkomna till våra nya, fina lokaler!

  • Populärmusik ny kategori i Solnas musikstipendier

    Ansökningsperioden för Solna stads musikstipendier börjar 29 januari och slutar 26 februari. Stipendiet är uppdelat i två åldersgrupper, Krausstipendiet 16-21 år och Lilla musikstipendiet 8-15 år. Nytt för i år är att Lilla musikstipendiet inte bara innefattar klassisk musik, utan även den nya kategorin nutida populärmusik.

  • Kultur- och fritidsförvaltningen fortbildar sig om rasism och intolerans

    Rasism och intolerans är aktuella ämnen som är föremål för kontinuerlig debatt i Sverige och övriga världen. Offentligt anställda möter i sin vardag många olika utmaningar och dilemman med koppling till dessa frågor. Fritidsverksamheten i Solna arbetar under 2018 med dessa frågor en särskild satsning, där bland annat olika workshops och föreläsningar ingår.