Ung i Solna

Spring Solnaloppet 13 maj

Solnaloppet är ett nytt initiativ från AIK Friidrott för att inspirera till motion och umgänge för olika åldrar. En förhoppningsvis solig söndag i maj är alla därför välkomna till Huvudstafältet med omgivningar för en trevlig och kanske lite utmanande dag i rörelseglädjens tecken.

  • Välkomna till Solna kulturskola, Blomgatan 3

    Välkomna till våra nya, fina lokaler!

  • Sök bidrag för att anordna aktiviteter på sommarlovet

    Regeringen har anslagit extra medel till kommunerna för att utveckla fler lovaktiviteter för barn i åldern 6-15 år. Aktiviteterna ska vara avgiftsfria. Syftet med bidraget är bland annat att främja integration, motverka segregation och skapa nya kontaktytor mellan barn med olika social bakgrund. Det är viktigt att aktiviteterna är tillgängliga och uppmuntrar barns deltagande oavsett barnets könstillhörighet.