Parklekar och lekplatser

Hemmavarande föräldrar, dagbarnvårdare, förskolor på utflykt… Ni är många som använder stadens olika parkmiljöer. För att ni lättare ska se vilka lekplatser som finns i olika områden av Solna, har vi gjort två sidor med de bemannade respektive obemannade lekparkerna. På kartbilderna kan ni se var de finns någonstans.

Solna stad ansvarar för ca 45 lekplatser i kommunen. Dessa säkerhetsbesiktas årligen av en oberoende besiktningsman enligt svensk standard för lekredskap och stötdämpande underlag. Vid upptäckt av allvarliga fel genomförs åtgärd direkt.

Utöver den årliga säkerhetsbesiktningen har stadens parkdriftentreprenörer fortlöpande tillsyn över våra lekplatser. Allvarliga fel som upptäcks rapporteras och åtgärdas utan dröjsmål.

Dela: