Naturisar

Mätning av isens tjocklek och plogning av Solnas naturisar påbörjas omkring årsskiftet, och fortsätter minst till och med sportlovet. Återkom till denna sida för uppdaterad information - här anger vi alltid de senaste åtgärderna från stadens sida.

Solna stad plogar vid behov isarna på Råstasjön och Brunnsviken för att möjliggöra skridskoåkning och promenader på isarna mellan jullov och sportlov. Plogning förutsätter säkra förhållanden. Istjocklek på minst 15 cm behövs för plogning med lätta maskiner. För tyngre maskiner krävs 20-25 cm beroende på isens kvalitet.

Säkerhet på isarna

All vistelse på isen sker på egen risk och under eget ansvar. Läs gärna igenom Svenska Livräddningssällskapets information om isvett innan ni ger er ut på isarna.

Brunnsviken

På Brunnsviken plogas en bana på cirka 6 kilometer runt viken. Lämpliga startpunkter är bryggorna vid Kafé Sjöstugan, Stallmästargården och Frösundavik. Mellan Ålkistan och Haga båtklubb är isen extra svag.

Se karta med information om startpunkter, platser för mätning av istjocklek, riskområden med mera. (PDF-dokument, 203 kB)

Råstasjön

Förutom en rundbana plogas ibland en skridskobana upp mitt på sjön.

Se karta - röda markeringar anger kända riskområden för svag is. (PDF-dokument, 124 kB)

Angränsande naturisar

Skidspår

Solna har inga fasta skidspår. Ibland prepareras skidspår i samband med att rundbanorna plogas på Brunnsviken och Råstasjön, men det är endast i undantagsfall. Aktuell information kring detta ges i anslutning till information om plogning högre upp på denna sida.

För längdskidåkning i Solnas närhet kan vi tipsa om Sundbybergs skidspår i Ursvik.

Dela: