Naturisar

Vi har nu avslutat ismätning och plogning av våra naturisar. Inga ytterligare mätningar av istjocklek kommer heller att göras denna vinter. Tack för den här säsongen!

Solna stad plogar vid behov isarna på Råstasjön och Brunnsviken för att möjliggöra skridskoåkning och promenader på isarna mellan jullov och sportlov. Plogning förutsätter säkra förhållanden. Istjocklek på minst 15 cm behövs för plogning med lätta maskiner. För tyngre maskiner krävs 20-25 cm beroende på isens kvalitet.

Säkerhet på isarna

All vistelse på isen sker på egen risk och under eget ansvar. Läs gärna igenom Svenska Livräddningssällskapets information om isvett innan ni ger er ut på isarna.

Brunnsviken

På Brunnsviken plogas en bana på cirka 6 kilometer runt viken. Lämpliga startpunkter är bryggorna vid Kafé Sjöstugan, Stallmästargården och Frösundavik. Mellan Ålkistan och Haga båtklubb är isen extra svag.

Se karta med information om startpunkter, platser för mätning av istjocklek, riskområden med mera. (PDF-dokument, 203 kB)

Vi har nu avslutat ismätning och plogning av våra naturisar. Inga ytterligare mätningar av istjocklek kommer heller att göras denna vinter. Tack för den här säsongen!

Råstasjön

Förutom en rundbana plogas ibland en skridskobana upp mitt på sjön.

Se karta - röda markeringar anger kända riskområden för svag is. (PDF-dokument, 124 kB)

Vi har nu avslutat ismätning och plogning av våra naturisar. Inga ytterligare mätningar av istjocklek kommer heller att göras denna vinter. Tack för den här säsongen!

Angränsande naturisar

Skidspår

Solna har inga fasta skidspår. Ibland prepareras skidspår i samband med att rundbanorna plogas på Brunnsviken och Råstasjön, men det är endast i undantagsfall. Aktuell information kring detta ges i anslutning till information om plogning högre upp på denna sida.

För längdskidåkning i Solnas närhet kan vi tipsa om Sundbybergs skidspår i Ursvik.

Dela: