Naturisar

Mätning av Råstasjöns istjocklek gjordes fredag 18/1, se siffrorna längre ner på sidan. Plogning är inte nödvändig då det inte är någon snö på isen.

Brunnsviken har tunn is (2-5 cm) som lätt spricker och bör inte beträdas.

  • Solna stad plogar vid behov isarna på Råstasjön och Brunnsviken för att möjliggöra skridskoåkning och promenader på isarna.
  • Fotgängare uppmanas gå i ytterkanterna av den plogade banan. Det minskar olycksrisken. Skor kan också lämna grus i banan, vilket förstör skridskor. Är isen mjuk kan det också bli ojämnheter efter skor och kängor.
  • Plogning sker mellan jullov och sportlov och prioriteras inför helger.
  • Plogning sker endast under säkra förhållanden. Is ända in till strandkanten samt istjocklek på minst 15 cm behövs för plogning med maskin.
  • Under perioder med mycket snö kan plogning av vägar och gång-/cykelstigar behöva prioriteras.
  • All vistelse på isen sker på egen risk och under eget ansvar. Läs gärna igenom Svenska Livräddningssällskapets information om isvett innan ni ger er ut på isarna.

Brunnsviken

På Brunnsviken plogas en bana på cirka 6 kilometer runt viken. Lämpliga startpunkter är bryggorna vid Kafé Sjöstugan, Stallmästargården och Frösundavik. Mellan Ålkistan och Haga båtklubb är isen svagast.

Mätning genomförd 18/1. Istjocklek 2-5 centimeter. Vi avråder från att ge sig ut på isen.

Se karta med information om startpunkter, platser för mätning av istjocklek, riskområden med mera. (PDF-dokument, 203 kB)

Råstasjön

Förutom en rundbana plogas ibland en skridskobana upp mitt på sjön.

Mätning genomförd 18/1. Istjocklek 17-20 centimeter. Ingen plogning nödvändig, ingen snö på isen.

Se karta - röda markeringar anger kända riskområden för svag is. (PDF-dokument, 124 kB)

Andra naturisar

Skidspår

Solna har inga fasta skidspår. Ibland prepareras skidspår i samband med att rundbanorna plogas på Brunnsviken och Råstasjön, men det är endast i undantagsfall. Aktuell information kring detta ges i anslutning till information om plogning högre upp på denna sida.

För längdskidåkning i Solnas närhet kan vi tipsa om Sundbybergs skidspår i Ursvik.

Kort skidspår på Ulriksdals IP vintern 2018-2019

Utanför Ulriksdals IP (Kolonnvägen) har idrottsplatsarbetarna gjort iordning ett skidspår inför jullovet. Spåret är cirka 170 meter långt. Perfekt för den som vill prova nya längdskidorna inför fjällresan eller kanske prova lite stavåkning - men främst till för våra unga skidåkare såklart.

Dela: