Naturisar

Ingen mer mätning av istjocklek eller plogning genomförs vintern 2018-2019.

Vi avråder från att vistas på sjöisarna, som blir allt svagare på grund av det varma vädret.

---------------------------------------------------------------------------------------------

  • Solna stad plogar vid behov isarna på Råstasjön och Brunnsviken för att möjliggöra skridskoåkning och promenader på isarna.
  • Fotgängare uppmanas gå i ytterkanterna av den plogade banan. Det minskar olycksrisken. Skor kan också lämna grus i banan, vilket förstör skridskor. Är isen mjuk kan det också bli ojämnheter efter skor och kängor.
  • Plogning sker mellan jullov och sportlov och prioriteras inför helger.
  • Plogning sker endast under säkra förhållanden. Is ända in till strandkanten samt istjocklek på minst 15 cm behövs för plogning med maskin.
  • Under perioder med mycket snö kan plogning av vägar och gång-/cykelstigar behöva prioriteras.
  • All vistelse på isen sker på egen risk och under eget ansvar. Läs gärna igenom Svenska Livräddningssällskapets information om isvett innan ni ger er ut på isarna.

Brunnsviken

På Brunnsviken plogas en bana på cirka 6 kilometer runt viken. Lämpliga startpunkter är bryggorna vid Kafé Sjöstugan, Stallmästargården och Frösundavik. Mellan Ålkistan och Haga båtklubb brukar isen vara svagast.

Ingen mer mätning av istjocklek eller plogning genomförs vintern 2018-2019.

Vi avråder från att vistas på sjöisarna, som blir allt svagare på grund av det varma vädret.

Se karta med information om startpunkter, platser för mätning av istjocklek, riskområden med mera. (PDF-dokument, 203 kB)

Råstasjön

Förutom en rundbana plogas ibland en skridskobana upp mitt på sjön.

Ingen mer mätning av istjocklek eller plogning genomförs vintern 2018-2019.

Vi avråder från att vistas på sjöisarna, som blir allt svagare på grund av det varma vädret.

Se karta - röda markeringar anger kända riskområden för svag is. (PDF-dokument, 124 kB)

Andra naturisar

Skidspår

Solna har inga fasta skidspår. Ibland prepareras skidspår i samband med att rundbanorna plogas på Brunnsviken och Råstasjön, men det är endast i undantagsfall. Aktuell information kring detta ges i anslutning till information om plogning högre upp på denna sida.

För längdskidåkning i Solnas närhet kan vi tipsa om Sundbybergs skidspår i Ursvik.

Dela: