Ungdomsutbyte Bosnien-Solna fokuserar på unga med funktionsnedsättning

Under höstlovet tog Solna Ungdomscafé emot ungdomar och ledare från Mostar i Bosnien. Besöket är en uppföljning på solnaungdomars besök i Mostar 2012. Eurochance 2014 är namnet på utbytet som syftar till ungdomarnas utveckling och erfarenhetsutbyte mellan ledarna.

Ungdomarna på Målbron i Arenastaden
Ungdomarna på Målbron i Arenastaden.

Under veckan i Solna har ungdomarna och ledarna haft gott om tid att lära känna varandra och utbyta erfarenheter. Besök på skolor, arbetsplatser och fritidsverksamheter har bidragit till samtal om varandras kulturer, traditioner och rutiner. Stadsvandringar i Solna och Stockholm har också ingått i programmet, liksom prova-på-aktiviteter och ett besök på Skansen.

Eurochance 2014 genomförs med stöd från EU-kommissionen och Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor. Solnas fritidsverksamhet, som fått mycket uppmärksamhet för sin integrerade fritidsverksamhet för ungdomar med funktionsnedsättning, genomför utbytet tillsammans med Stiftelsen Våra Barn, en välgörenhetsorganisation som arbetar för föräldralösa barn och ungdomar med funktionsnedsättning i Mostar.

Dela: