Taket rest på nya ishallen

Nu är taket på den nya ishallen vid Ulriksdals IP på plats. Ishallen kommer att stå färdig för invigning i augusti 2010. Då får solnaklubbarna en ny is att utöva ishockey, konståkning och ringette på.

Kultur- och fritidsnämndens ordförande, Lise-Lotte Berthrand, inspekterar taket på nya ishallen.

Solna stad och Skanska, byggentreprenör för ishallen, har som ambition att bygga en energieffektiv ishall med låga driftskostnader och minimal klimatpåverkan. En del i det arbetet är att installera värmepumpar och fokusera på styrning och kontroll av värmesystem och fläktar.

I och med bygget av den nya ishallen kommer Solna att få två ishallar, båda belägna på Ulriksdals IP i stadsdelen Frösunda. Den nya hallen kommer att ersätta Solna ishall i Hagalund, som ska rivas för att ge plats åt kontor och bostäder.

Ishallarna på Ulriksdals IP är strategiskt placerade intill den bro som ska byggas för att binda samman den nya Arenastaden och Frösunda. Utbyggnaden av kommunikationerna vid Solna station kommer också att underlätta för flera att ta sig till och från ishallarna.

Dela: