Solnas barn dubbelt så aktiva som barn i länet

Under 2009 satsade Solna stad stort på idrottsverksamheten. Satsningarna har gett verkan, Solnas barn är dubbelt så aktiva som länets barn och ungdomar.

Trots den finansiella krisen, som tvingat många kommuner till neddragningar i idrottsverksamhet, har Solna fortsatt att satsa, totalt 45 mkr på idrottsföreningar och på anläggningar. Det har lett till att alla verksamheter har fått fler deltagare än året innan.

- Jag är oerhört glad över vårt resultat att Solnas barn och ungdomar är dubbelt så aktiva som barn och ungdomar i Stockholms län, säger Lise-Lotte Berthrand, ordförande i Kultur- och fritidsnämnden.

Antalet statligt beviljade idrottsaktiviteter för 7-20-åringar i förhållande till folkmängd är 80 per ungdom och år i Solna, i förhållande till länets 40 per ungdom och år. Redovisningen visar även att Solnas barn och ungdomar är regelbundet mer aktiva inom idrotten än andra kommuners barn/ungdomar (aktivitetstillfällen per vecka). En annan förklaring är att väldigt många solnatjejer är mer aktiva än i länet i övrigt.

Solna har en stolt tradition av att vara en idrottsstad och när Sport och affärer rankade Sveriges bästa idrottskommun 2009 toppade Solna då det gällde breddidrott och ungdomsidrott. Totalt hamnade staden på en fjärde plats.

Solna stad lanserade 2006 ett idrottspaket, som än så länge inneburit att staden investerat 136 mkr i upprustning och nybyggnation av idrottsanläggningar. De största investeringarna är: en ny ishall (52 mkr), Bergshamra IP (33mkr), nytt ridhus (18mkr) och Solnahallen (18mkr).

Dela: