Solna arrangerade nationellt EuroDesk-möte

Eurodesk-nätverket informerar unga om möjligheter till studier, arbete och volontärtjänst inom EU. I fredags (19/5) arrangerade Solna en nationell konferens för svenska deltagande kommuner.

EuroDesk-möte

Konferensdeltagarna hade rest till Solna från hela landet. Diskussioner och grupparbeten genomfördes dels på Solna Ungdomscafé, dels på Restaurang Råsunda i Råsunda Fotbollstadion.

Syftet med konferensen var att utbyta erfarenheter, utvärdera det arbete som hittills genomförts inom Eurodesk-samarbetet, och arbeta fram effektivare samverkansformer inför framtiden.

EuroDesk-möte

Dela: