Solna Ungdomscafé fick pris för sitt likabehandlingsarbete

Likabehandlingskommittén i Solna stad delade ut sin Likabehandlingsutmärkelse 2013 i samband med ett seminarium på FN-dagen 24 oktober. Personalgruppen får priset för sitt engagemang för en likvärdig fritid för alla ungdomar sedan starten 2007.

Elsa Kvist och Martin Andreasson.Likabehandlingskommitténs Likabehandlingsutmärkelse 2013 delades ut som avslutning och höjdpunkt på ett frukostseminarium i kommunfullmäktigesalen på FN-dagen. Föreståndare Elsa Kvist tog emot diplomet och samtalade med kommitténs ordförande Martin Andreasson om ungdomscaféets likabehandlingsarbete.

Amal, Elsa, Ali, Tomasz, Pepe, Natalie och Carlis från Solna Ungdomscafé.

Tre anföranden om kvinnor i politiken

Temat för dagen var Mänskliga rättigheter ur ett internationellt perspektiv. Riksdagsledamot Barbro Westerholm berättade om sitt arbete inom FN och EU för demokrati och mot diskriminering. Uritu Aurica, borgmästare i Ustia kommun i Moldavien, delade med sig av sina erfarenheter av jämställdhetsarbete i ett mindre samhälle. Därefter gav Mirjana Mitrovic, fullmäktigeledamot i Vracar kommun som är en del av Belgrad, Serbien, en historisk bakgrund till dagens situation för kvinnorna i sitt land och sin kommun.

Barbro Westerholm

Uritu Aurica, borgmästare Ustia kommun, Moldavien.

Mirjana Mitrovic, fullmäktigeledamot Vracar kommun i serbiska Belgrad.

Dela: