Skytteholmsparken är utan telefon och epost

Tisdag eftermiddag 15/11 grävdes en kabel av under ett markarbete. Felet kommer att bestå under några dagar. Parken har öppet som vanligt. Alla föräldrar till inskrivna barn är informerade via epost.

Dela: