Skolavslutningsfest på Skytteholmsfältet

Torsdag 14 juni är dagen för skolavslutning i Solna stads skolor. Staden bjuder som vanligt in till fest på Skytteholmsfältet med aktiviteter och café - inklusive starten på Solna Ungdomsfestival.

Att gå ner till Skytteholmsfältet efter skolavslutningen är en självklar tradition för en stor del av Solnas skolelever. Även föräldrar, pedagoger och förskolor brukar haka på och göra dagen till en härligt stojig och lekfull start på sommarlovet.

Det blir som vanligt servering från Skytteholmsparkens fritidsklubb och kvartersgård, och på fältet finns en mängd gratisaktiviteter tillgängliga från förmiddag till eftermiddag: hoppborgar, lösgående får, pajkastning (bokstavligen) på fritidsledarna, hinderbana, straffsparkstävling, karaoke, med mera...

Klockan 17.30 sätter årets upplaga av Solna Ungdomsfestival igång för de lite äldre i andra änden av fältet, med en technogudsmässa följd av andra DJ-akter under kvällen. Festivalen fortsätter sedan till den 16 juni. Läs mer på festivalens hemsida.

Dela: