Maxtaxa gäller även fritidsklubb från 1 september 2015

Reglerna för maxtaxa inom barn- och utbildningsnämndens inskrivna fritidsverksamhet, fritidshem för barn f-åk3, ska gälla även för den inskrivna fritidsverksamheten inom kultur- och fritidsnämnden, fritidsklubb för barn från åk 4-5.

Den första fakturan med den nya avgiften kommer i mitten av september och gäller innevarande månad. Detta är alltså en samlad faktura med alla de avgifter man totalt ska betala för barnomsorg, fritidshem och fritidsklubb för sina barn.

Maxtaxan baseras både på vårdnadshavarens inkomst och på hur många barn man har inskrivna i verksamheten. En beräkningsmodell för att räkna ut avgiften finns på hemsidan Betala rätt avgift. Observera att ny avgift läggs in efter 1 juli; fram till dess räknas avgiften ut på gällande taxa.

Dela: