Lise-Lotte Berthrand lämnar ordförandeskapet vidare

När Lise-Lotte Berthrand nu lämnar ordförandeskapet i kultur- och fritidsnämnden, kan hon se tillbaka på en mångårig politikergärning, bland annat åtta år som kommunalråd.

På kvällen tisdagen den 14 december slog Lise-Lotte Berthrand klubban i bordet för sista gången denna mandatperiod. Hon inleder nu en mindre hektisk tillvaro med endast enstaka förtroendeuppdrag, men kan se tillbaka på en mångårig gärning med en mångfald positioner i olika styrelser och nämnder.

År 1992 fick Lise-Lotte sin första post som nämndordförande, i socialnämnden. I den följande mandatperioden blev det äldrefrågorna som kom att dominera det politiska livet, med ett 2:e vice ordförandeskap i dåvarande äldrenämnden, som ledde till ett ordförandeskap från 1999.

I och med detta inleddes en åttaårig period som kommunalråd i Solna, som alltså sträckte sig till och med 2006. Denna period inbegrep också att äldrenämnden övergick i nuvarande omvårdnadsnämnden från och med 2004. Efter valet 2006 fick Lise-Lotte ta över ordförandeklubban i kultur- och fritidsnämnden, som hon nu alltså överlämnar till Marianne Damström Gereben vid årsskiftet.

På årets sista nämndmöte talade förvaltningschef Roger Markdalen uppskattande om Berthrands poliltiska gärning och de senaste fyra årens ordförandeskap, och avslutade med att överlämna blommor och en present från förvaltningen.

En målning av solnakonstnären Aja Murray-Thorén fick den avgående ordföranden i present av förvaltningen.

Dela: