Fritid, kultur och idrott bidrar till ett attraktivt Solna

Kultur- och fritidsförvaltningen ser tillbaka på ett framgångsrikt 2009. Förvaltningschef Roger Markdalen är stolt över medarbetarnas bidrag till Solna som en attraktiv stad att bo och verka i.

Kultur- och fritidsförvaltningen arbetar mot högt ställda mål. Solna ska stärkas som kulturstad, erbjuda attraktiva mötesplatser och ett mångsidigt utbud av kultur- och fritidsaktiviteter, samt räknas som en av Sveriges främsta idrottsstäder.

Här följer ett axplock ur bokslutet för 2009, fördelat på kultur- och fritidsförvaltningens ansvarsområden.

En idrottsstad i ständig utveckling

Solna rankades 2009 som landets fjärde bästa idrottskommun, överträffad endast av de tre storstadskommunerna Göteborg, Stockholm och Malmö. Under året har Solna fortsatt utvecklas som idrottsstad, och inte bara genom idrottsliga framgångar.

Skytteholms A-plan har fått nytt konstgräs och nya läktarplatser; Bergshamra IP har fått nya grustennisbanor och en sjumannaplan för fotboll, och även Råstasjöns IP har fräschats upp. Solnahallen och Vasalundshallen har renoverats på olika sätt (golv, belysning, nya basketkorgar med mera). Hufvudsta ridklubb har fått två nya hagar, och Svedenbadet nya staket för ökad säkerhet. Ett driftavtal med Solna Fältrittklubb har ingåtts, och Solna har fått mycket beröm för sin samverkan med AIK runt Råsunda inför vissa matcher i Allsvenskan.

Fritidsverksamheten i Solna i nationell toppklass

Fritidsverksamheten åtnjuter stort förtroende och uppskattning från både barn, föräldrar och tonåringar, det syns tydligt i de enkäter som genomförs regelbundet. Dessutom är det långt fler barn och tonåringar som deltar i verksamheten jämfört med både länet och landet - dubbelt så många tonåringar som i övriga länet, och 50% av 10-12-åringarna jämfört med 10-15% i övriga landet. Under 2009 har volymerna dessutom ökat ytterligare, i både relativa och absoluta tal. Solnaborna får allt mer för pengarna helt enkelt.

Några kvalitetsmått som bör framhållas är också förvaltningens framgångsrika arbete med inkludering av funktionshindrade barn och ungdomar, den höga graden av ungdomsinflytande, samt den pågående utvecklingen av de pedagogiska utemiljöerna.

Biblioteksbesöken blir fler, både fysiska och virtuella

Antalet fysiska besök ökade under 2009 med 18 000, vilket vida överskrider det mål som satts upp om 3 000 nya besök. Nya tjänster och höjda servicenivåer har också introducerats under året, med IT-stödda tjänster för in- och utlåning, e-böcker, e-musik, trådlöst nätverk i lokalerna, med mera. Förvaltningens bildarkiv har nu också till fullo digitaliserats, med ambitionen att så småningom göra arkivet tillgängligt via internet.

Konstsamlingarna har också fått nytillskott, som bland annat kommit barnen till del: lekskulpturen Hepplorna i Huvudsta invigdes under 2009.

Nytänkande på Solna Kulturskola

Kulturskolan införde under 2009 ett nyutformat kursutbud, med större variation, tydliga kvalitets- och ambitionsnivåer, samt flexiblare intagningsmöjligheter för eleverna. Danspedagogerna vann pris för sitt jämställdhetsarbete, och bland årets samarbetspartners märks två legendarer: fotbollsspelaren och tidigare solnabon Kurre Hamrin, samt den världsberömde trombonisten Nisse Landgren. Inte undra på att Solna enligt branschorganisationsen SMoK ansågs ha landets näst bästa kulturskola 2009!

Kulturstaden Solna fortsätter att utvecklas

Det kulturpolitiska programmet för åren 2008-2013 innehåller ett antal åtgärder för att stärka kulturlivet i Solna. På alla punkter har aktiviteter inletts, varav en del redan har nämnts. Musik- och kulturstipendierna, det ökade kulturutbudet för barn och unga, läsfrämjandet och stärkandet av de ungdomskulturella uttrycken, samt det fortsatta arbetet inför ett nytt kulturhus, är några andra aspekter som bör nämnas i sammanhanget.

Nöjd förvaltningschef ser fram emot 2010

Med en budget i balans, resultatmål som till stor del är uppfyllda och goda omdömen från medborgarna, ser Roger Markdalen tillbaka på ett framgångsrikt 2009 vad gäller stadens kultur- och fritidsverksamhet. "Som förvaltningschef kan man inte annat än vara mycket stolt över resultatet och över de fina insatser som alla i organisationen har bidragit till", säger han. "Jag vill därför rikta ett stort tack till alla medarbetare inom kultur- och fritidsförvaltningen för en kanoninsats 2009."

Dela: