KI startar jämställdhetsprojekt med AIK Fotboll

Karolinska Institutet startar ett jämställdhetsprojekt tillsammans med AIK Fotboll. Syfte är öka unga mäns intresse för vård- och medicinutbildningar.

För spelarna innebär projektet en möjlighet att fördjupa kunskaperna om människokroppen, betydelsen av rätt kost och hur man kan förebygga idrottsskador.

- Vi vill visa bredden i våra utbildningar med särskild betoning på experiment, fysiologiska mätningar, provtagningar och forskningsresultat. Det är sådant som vi tror kan väcka de unga fotbollspelarnas intresse, säger Sari Ponzer, dekanus för utbildning vid Karolinska Institutet.

För få unga män söker till Karolinska Institutets grundutbildningar. Samtliga utbildningsprogram på grundnivå är könsmässigt snedfördelade och vissa program har bara ett par procent män. Det vill universitetet nu påverka genom att visa AIK:s unga spelare att vårdyrken kan vara spännande och intressanta för både kvinnor och män.
I ett längre perspektiv syftar projektet till att förändra attityder kring utbildningsval och på så sätt bryta traditionella könsmönster.


Jämställdhetsprojektet har möjliggjorts genom ett anslag på drygt 1,5 miljon kronor från Delegationen för jämställdhet i högskolan. Samarbetsprojektet kommer att utvärderas fortlöpande.

Initiativtagare vid Karolinska Institutet är, förutom dekanus Sari Ponzer, handläggare vid utbildningsavdelningen Caroline Olsson. Hon berättar om upplägget:
- För att skapa en god kommunikation mellan AIK:s fotbollspelare och våra studenter, lärare och forskare som deltar i projektet har vi valt att utgå från konkreta frågeställningar om träning. Vad händer i kroppen när man tränar? Hur inverkar kosthållning på fysisk aktivitet? Hur motverkar man skador? Vad ska man äta före match? Varför är det så viktigt med vätska? Kan man laga en söndersparkad knäled?

Dela: