Israpport

Råstasjöns is mättes under måndagen till 15 cm, med vatten ovanpå. Det behövs en längre period med kyla för att plogning åter ska bli aktuell. Detsamma gäller isen på Brunnsviken med en istjocklek på 11-15 cm med vatten ovanpå.

Dela: