Israpport

Vi vill hissa en varningsflagg för att redan nu ge sig ut på isarna på Brunnsviken och Råstasjön. Senast den 13 januari var Brunnsviken delvis öppen och vi kan inte ge några garantier för istjockleken någonstans.

Dela: