Isränna mellan Frihamnen och Edsviken februari-april

Under februari-april kommer isen att brytas mellan Frihamnen i Värtahamnen och Rådan/Silverdal i Edsviken. Rännan behövs för transporter i samband med att Norrvatten anlägger en ny huvudvattenledning för att öka drift- och leveranssäkerheten av dricksvatten till Solna.

Arbetet går ut på att sammanbinda befintliga ledningar i Sollentuna kommun med befintliga ledningar i Solna stad. För att inte störa fåglars häckningsperiod och fiskarnas lekperiod eller riskera att grumling av vattnet inverkar negativt på vattenområdets växt- och djurliv, får arbeten i Edsviken endast utföras mellan oktober och april.

Mark- och miljödomstolen har givit Norrvatten tillstånd att förlägga sjöledningen i Edsviken. PEAB Anläggning AB är kontrakterad för utförandet av arbetena.

Norrvatten beklagar att tillgängligheten begränsas för Er som vanligtvis nyttjar isen, speciellt nu när vintern äntligen kommit. För information om isbana på Edsviken hänvisas till Danderyd kommuns hemsida.

Dela: