Is- och skridskosäsongen avslutas

I helgen avslutades sportlovet för solnaeleverna. Som vanligt innebär det också att Solna stad upphör med plogning av naturisar, mätning av istjocklek och konstfrysning av isbanor för allmänhetens åkning.

Säsongen för stadens insatser på sjöisarna (Brunnsviken och Råstasjön) sträcker sig ungefär från årsskiftet till vecka 9. Det är den period som vädret erbjuder störst chanser att åstadkomma tillräckligt bra naturisbanor med en tillräcklig grad av säkerhet.

Antalet dagar och veckor som sjöisarna är åkbara varierar emellertid kraftigt från år till år. Kombinationen av nederbörd, temperatur, vind och luftfuktighet är helt avgörande för istjockleken liksom för vilka möjligheter som finns att ploga isarna.

De konstfrusna banorna brukar vara i drift från vecka 45 till vecka 9. Även här kan periodens längd påverkas av vädret, framför allt kan starten försenas om det är en mild höst och förvinter. Är det inte alltför varmt hålls isbanorna igång till och med sportlovsveckan.

Tekniska problem påverkade issäsongen i Bergshamra

Under denna säsong drabbades solnaborna av tekniska problem i och med att kylsystemet på Bergshamra IP behövde felsökas och repareras under flera veckors tid. Driftstoppet har också inneburit att AIK Bandy har spelat sina hemmamatcher på annan ort.

Förutom de genomförda reparationerna är nu kylsystemet förstärkt och utbyggt för ökad driftsäkerhet under kommande vintrar.

Dela: