Integrationsministern besökte Solna Ungdomscafé

På måndagen fick Solna besök av integrationsminister Erik Ullenhag. Han var bland annat nyfiken på hur Solna Ungdomscafé arbetar med ensamkommande flyktingbarn i sin verksamhet.

Integrationsminister Erik Ullenhag besöker Solna Ungdomscafé

Den framgångsrika fritidsverksamheten är en stark integrationsfaktor för Solna, där man arbetat medvetet med miljöer, attityder och bemötande i många år. Solna Ungdomscafé är ett gott exempel på detta. Genom sin centrala men ändå självständiga placering nära Solna Centrum är det en neutral plats oavsett varifrån i Solna man kommer. Genom att ständigt utveckla sina metoder vill man åstadkomma en atmosfär som låter alla komma till sin rätt. Verksamheten planeras också så långt möjligt efter ungdomarnas egna intressen och behov.

Välkomnar unga ensamkommande flyktingar

Solna Ungdomscafé har sedan länge ungdomar från Björkuddens transitboende som ett naturligt och välkommet inslag i besökargruppen. Samarbetet kom till stånd sedan ungdomscaféet tagit initiativ till en informationsträff på transitboendet.

Idag är det cirka 20-25 personer ur denna grupp som besöker caféet regelbundet, dels för att via ungdomscaféets datorer hålla kontakten med sina hemländer och anhöriga, dels som en första kontakt med det svenska samhället utanför transitboendet. Många kommer ofta tillbaka även när de får ett boende på annat håll.

Internationella perspektiv

Ungdomscaféets Pepe Herrera och Elsa KvistIntegrationsministern fick också veta hur man försöker anlägga ett internationellt perspektiv på så många delar av verksamheten som möjligt. Inom filmverksamheten har det bland annat lett till filmarbete i Spanien, och dansföreställningar har genomförts i Frankrike via olika EU-projekt.

Flera ungdomsdrivna arrangemang som genomförts på ungdomscaféet har också haft internationell prägel, till exempel då gymnasieungdomar anordnat välgörenhetskonserter som projektarbete i Solna Gymnasium.

Ullenhag inspirerad av besöket

- Det var väldigt inspirerande att komma hit, sa Erik Ullenhag efter rundvandringen och lunchen på Solna Ungdomscafé.

Bland annat framhöll integrationsministern vissa nya insikter, exempelvis att ungdomar som ser sig själva som "invandrare" här i Sverige, för första gången ser sig som "svenskar" då man genom ungdomscaféets försorg åker utomlands, exempelvis på ett ungdomsutbyte. Han noterade också vikten av en medveten fritidsverksamhet och ett starkt föreningsliv som goda faktorer för integration.

Erik Ullenhag inspekterar caféutbudet.

Studiebesök på Solna Ungdomscafé.

Med på studiebesöket var, från vänster: Elsa Kvist - föreståndare Solna Ungdomscafé, Anders Ekegren - kommunstyrelsens vice ordf., Pepe Herrera - fritidsledare Solna Ungdomscafé, Lena Hallerby - pressekreterare, Tina Wallgård - enhetschef Fritid barn och unga, Roger Markdalen - chef kultur- och fritidsförvaltningen, Daniel Carpsjö - ombudsman, Marianne Damström Gereben - ordförande kultur- och fritidsnämnden, Erik Ullenhag - integrationsminister.

Dela: