I Solna glöms inte 10-12-åringarna bort

Kommuner är skyldiga att erbjuda verksamhet för 10-12-åringar, vilka omfattas av lagen om skolbarnomsorg. Solnas verksamheter för åldersgruppen uppvisar fantastiska resultat.

Barn upp till och med 12 år har rätt till omsorg om föräldrarna förvärvsarbetar eller studerar, eller om barnet har ett eget behov av verksamheten. Barnen skall erbjudas en meningsfull fritid och stöd i utvecklingen samt komplettera skolan tids- och innehållsmässigt.

- Det är väldigt roligt att se att våra satsningar bär frukt. Vi har systematiskt satsat både tid och pengar på att erbjuda Solnas 10-12 åringar en bra fritidsverksamhet. Att hälften av barnen i åldersgruppen har ett fritidskubbsabonnemang och regelbundet besöker verksamheten är fantastiskt. Räknar man även med de som besöker verksamheten då och då är vi upp i hela 75 procent. Vi hade som mål att under 2009 få fler barn att upptäcka fritidsklubbarna och det har vi verkligen lyckats med. Dessutom får verksamheten toppbetyg av föräldrarna säger Lise-Lotte Berthrand, ordförande i kultur- och fritidsnämnden.

Föräldrarnas nöjdhetsgrad mycket hög

Solnas verksamheter för åldersgruppen uppvisar fantastiska resultat. Föräldrars nöjdhetsgrad har 2009 undersökts i enkätform. Resultatet på den 10-gradiga skalan var 8,9 i total nöjdhetsgrad. Föräldrarnas nöjdhetsgrad för personalen blev 9,0, för öppettider 9,3 och trygghet 8,8. Den höga nöjdhetsgraden visar sig också i verksamhetens popularitet och omfattning.

Solnas fritidsklubbar har cirka 50% av stadens 10-12-åringar i den inskrivna verksamheten. Räknar man även de barn som besöker den öppna verksamheten utan att vara inskrivna, når man omkring 75% av åldersgruppen. Detta är unikt höga siffror om man jämför med genomsnittet i landet, som ligger omkring 15%.

Omfattande och välutbyggd omsorg

Det är viktigt att skolbarnsomsorgen erbjuds nära skolan eller hemmet, för att säkerställa trygghet och kamratrelationer. Solna har fritidsklubbar på elva fritidsanläggningar runtom i staden, där 10-12-åringar är en prioriterad målgrupp under dagtid. Även detta är en hög siffra med tanke på kommunens begränsade yta.

Skolverket publicerade nyligen en kartläggning av skolbarnsomsorgen för 10-12-åringar. Där framgår att olika kommuner löser omsorgen för denna åldersgrupp på olika sätt. I vissa kommuner kan barnen gå kvar i en förlängd fritidshemsverksamhet, i andra erbjuds endast en öppen fritidsverksamhet. Däremot är det ovanligt att, som i Solna, erbjuda både öppen och inskriven verksamhet.

Fritidsabonnemang med hög servicenivå

Den inskrivna delen av omsorgen består av ett så kallat fritidsabonnemang, som berättigar till mellanmål efter skolan och även lunch alla lov- och studiedagar. Barnen erbjuds både planerade och spontana aktiviteter och ibland utflykter och resor. På anläggningarna finns alltid personal närvarande.

Den som inte har ett fritidsabonnemang är också välkommen att delta i alla öppna verksamheter.

Dela: