Höjda bidrag till föreningslivet samt nya taxor

Under 2013 kommer stadens bidrag till föreningslivet att öka. Något som särskilt gynnar föreningar med stor barn- och ungdomsverksamhet. För att se till att stadens idrottsanläggningar nyttjas på bästa sätt kommer även taxorna att differentieras. Avgifterna för de mest populära tiderna höjs och mindre populära tider får ett lägre pris. Säsongen förlängs även i ishallarna.

Höjningen avtaxorna innebär, förutom att säkerställa att alla bokade tider verkligen används, att staden ges en bättre möjlighet att underhålla befintliga idrottsanläggningar och se till att nya byggs. Den samlade förändringen med både högre taxor och högre bidrag innebär en begränsad ekonomisk förändring för föreningslivets barn och ungdomsverksamhet. Särskilt gynnas föreningar med stor barn- och ungdomsverksamhet, då bidragen höjs mer än taxorna.

Sammanställning av förslag till nya taxor (PDF-dokument, 116 kB)

Föreningsbidrag
Det Lokala aktivitetsstödet förstärks med 400 tkr. Bidragsreglerna förenklas genom specialregeln om dubbelt aktivitetsstöd till vissa föreningar avskaffas. Handikappidrotten behåller det dubbla aktivitetsstödet enligt nuvarande regelverk. Förändringar genomförs successivt fram till 2014.

Förlängd säsong i ishallarna
Säsongen i ishallarna förlängs med två veckor för att öka tillgängligheten för såväl ishockey som konståkning. Vardagar dagtid förläggs allmänhetens tider på uterinken och ishallarna görs bokningsbara på samma sätt som övriga idrottsanläggningar.

Nya taxor införs
De nya avgifterna kommer att införas under 2013 när bokningskontrakten förnyas.

Barn och ungdomstaxa
En låg barn- och ungdomstaxa, en bokningsavgift mellan 10 – 30 kronor, införs till höstterminen 2013 på samma sätt som i de flesta av länets kommuner.

Skoltaxan
Skoltaxan indexregleras förutom skolans vintertaxa på uppvärmt konstgräs som höjs till samma nivå som för Solnaföreningar.

Höjning av taxor för vuxna
Avgifterna för senioridrott och privatkunder höjs och blir därmed i nivå som i andra jämförbara kommuner.

A- och B-tider med olika taxa införs
Avgifterna för senioridrott och privatkunder delas upp i A- och B-tider där A-tiderna är de mest attraktiva tiderna och där B-tiderna är väsentligt billigare än A-tiden.

Korpidrott för vuxna
Korpidrottens särskilda taxa tas bort och verksamheten kommer att betala vanlig seniortaxa.

De nya taxenivåerna

De nivåer som föreslås inför 2013 finns att läsa här:
Sammanställning av förslag till nya taxor (PDF-dokument, 116 kB).

Dela: