Förtydligande om SVT ABC:s inslag om Vasalundhallen 30 maj

Med anledning av SVT ABC:s inslag den 30 maj vill staden göra ett antal klargöranden:

  • Påståendet om cancerogena ämnen i badvattnet är missvisande (se information om Trihalometaner nedan), simhallen klarar gällande gränsvärden.
  • Regelbundna provtagningar har visat att vattenkvalitén är tillfredställande och att det är god marginal till gällande gränsvärden.

- Självklart tummar vi inte på säkerheten. Om vi skulle fått uppgifter om att det var farligt att vistas i badhuset skulle vi ha stängt simhallen, säger Anders Ivarsson, fastighetschef i Solna stad.

Information om Trihalometaner
Trihalometaner (THM) bildas då klor och andra halogener reagerar med organiska ämnen i badvattnet. Kloroform utgör den största risken. Tävlingssimmare som dagligen simtränar flera timmar kan överskrida WHO:s tolerabla dagliga intag (TDI). Riskerna för cancer och andra hälsoeffekter bedöms dock vara mycket liten även i detta fall. Trots liten risk är det viktigt att exponeringen för THM minimeras. Vid förhöjda nivåer i vattnet (mer än 100 µg/l) behöver man ta reda på anledningen så att åtgärder kan vidtas.
Källa: Socialstyrelsens handbok för bassängbad

Dela: