Fortsatta problem med isen på Bergshamra IP

Trots intensiv felsökning med flera företag inblandade kvarstår problemen med kylsystemet under konstgräset på Bergshamra IP. Läckan har inte gått att lokalisera med indirekta metoder. Nu planeras en tömning av hela systemet för att möjliggöra en mer noggrann undersökning. Kylsystemet består av en dryg mil rör som ligger med sex centimeters avstånd från varandra en bit under gräset och sandbädden. När vätskan är borta från rören blir det lättare att lokalisera läckan.

Dela: