Dags att söka plats på fritidsklubb

Målsmän till solnaelever i tredje klass får i dagarna hem information och ansökningshandlingar till Solnas fritidsklubbar. Liksom fritidshemmen är fritidsklubbarna en del av den omsorg som barn är berättigade till enligt skollagen till och med tolv års ålder.

Förutom inskriven verksamhet på fritidsklubb för årskurs fyra och fem, erbjuds öppen fritidsverksamhet för samma åldrar, och även för årskurs sex. Sjätteklassare kan inte vara kontinuerligt inskrivna på fritidsklubb, men är välkomna i den öppna verksamheten och kan teckna lovabonnemang på veckolånga lov samt på sommarlovet.

Placeringen på fritidshem gäller vanligen till och med sista juli. De som har placering på fritidsklubb kommande läsår, är välkomna till sina respektive fritidsklubbar från och med den första vardagen i augusti.

Läs mer på sidan Så fungerar fritidsklubbarna med undersidor.

Fritidsklubbar i Solna, informationsfolder 2015-2016

Dela: