AIK Fotboll får pris för sitt värdegrundsarbete

Sedan 2012 ska alla bidragsberättigade solnaföreningar ha en plan för likabehandling. I år uppmärksammas solnaklubben AIK Fotboll för sitt arbete mot den machokultur som präglar delar av idrottsrörelsen, genom RFSU Stockholm som tilldelar klubben Eldsjälspokalen för initiativet Fotboll för alla.

Foto: Per Pettersson, RFSU Stockholm

Priset Eldsjälspokalen delas ut varje år och belönar insatser som motverkar begränsande normer och bidrar till en friare inställning till sexualitet. RFSU Stockholm skriver på sin hemsida att AIK Fotboll visat prov på stort mod och nytänkande. Med projektet Fotboll för alla har klubben tagit sin historia på allvar och verkar för att även HBTQ-personer ska känna sig välkomna inom fotbollen.

Alla solnaföreningar har likabehandlingsplaner

Hösten 2012 beslutade Solnas kultur- och fritidsnämnd att alla bidragsberättigade solnaföreningar ska upprätta en plan för likabehandling, som ska redovisas i verksamhetsberättelsen.

Sedan dess ska varje förening enlig bidragsreglerna aktivt motarbeta diskriminering inom sin verksamhet på grund av kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller ålder. Kravet på likabehandlingsplaner är ett sätt att stötta föreningarna i detta arbete.

Arbetet med likabehandlingsplanerna har nu implementerats i alla solnaföreningar som får bidrag från staden. Sedan Solna inledde arbetet med detta har också stödpaket tagits fram av Riksidrottsförbundet och studieförbundet SISU.

Dela: