Kultur- och fritidsförvaltningen fortbildar sig om rasism och intolerans

Rasism och intolerans är aktuella ämnen som är föremål för kontinuerlig debatt i Sverige och övriga världen. Offentligt anställda möter i sin vardag många olika utmaningar och dilemman med koppling till dessa frågor. Fritidsverksamheten i Solna arbetar under 2018 med dessa frågor en särskild satsning, där bland annat olika workshops och föreläsningar ingår.

Föreläsning, Forum för levande historia, januari 2018

Årets första arrangemang inom denna satsning var en föreläsning i kommunfullmäktigesalen för kultur- och fritidsförvaltningens personal. Ett 60-tal personer bestående av främst fritidsledare, biblioteket och anställda inom fritidsenheten deltog.

Föreläsare var Marco Helles, som bland annat gick igenom historiska exempel och tillkomsten av FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna. Marco kommer från Forum för levande historia, som på uppdrag av regeringen tagit fram en fortbildning för att stärka offentligt anställda i dessa frågor.

Satsningen från regeringen kommer att pågå även under 2018.

Föreläsning, Forum för levande historia, januari 2018

Föreläsning, Forum för levande historia, januari 2018

Dela: