Ungdomsutbyte i fokus när Solna gästas och deltar i "We are Stockholm"

Mellan den 13 och 19 augusti står Solna värd för åtta ungdomar och två ledare från Spanien. Besöket är en del i den internationella ungdomssatsning som Solna Ungdomscafé är delaktiga i. Tillsammans med ett femtontal ungdomar och ledare från Solna deltar besökarna bland annat i workshopar och ungdomsfestivalen "We are Stockholm".

Ungdomarna är mellan åldrarna 16-20 och kommer från Alcobendas, som ligger i närheten av Madrid. Den internationella ungdomssatsningen som ligger till grund för besöket har under sommaren 2016 även tagit ett antal ungdomar från Solna till just Alcobendas.

Som en del av det internationella utbytet kommer besökarna delta i workshopar och aktiviteter med fokus på mänskliga rättigheter, demokrati och ungdomsdeltagande. Dessa genomförs tillsammans med ungdomar från Solna, där många är nyanlända. Utöver workshopar och aktiviteter besöks bland annat Skansen och ungdomsfestivalen We are Stockholm.

På We are Stockholm är ungdomarna en del av Solnas monter, där de bland annat delar med sig om sin syn på utbytet, grundläggande värderingar och möjligheter för ungdomar att delta i internationella projekt.

Dela: