Sommarlovsprogrammet översatt till fyra språk

Sommarlovsprogrammet riktar sig till barn och unga i Solna och erbjuder en mängd aktiviteter som ska vara tillgängliga för alla. För att även nyanlända ska kunna ta till sig informationen, har staden översatt en kort version till de vanligaste språken bland ensamkommande flyktingbarn.

En förkortad version av sommarlovsprogrammet har, förutom engelska, översatts till arabiska, dari och pashto. Dessa är de tre vanligaste språken bland de nyanlända ungdomar som fritidsverksamheten kommer i kontakt med, främst på Solna Ungdomscafé.

Det är också till Solna Ungdomscafé, som har öppet hela sommaren, som de unga uppmanas att vända sig för att få mer information om programmen, samt hjälp med att anmäla sig till olika aktiviteter.

Här hittar du sommarlovsprogrammet

Översättningarna sprids till platser i Solna där de ensamkommande bor och träffas. Under sommaren finns de också i de bemannade parklekar och ungdomsgårdar som är öppna.

De kan också läsas och skrivas ut från solna.se/sommarlov. Där finns också det fullständiga sommarlovsprogrammet.

Översättningar av sommarlovsprogrammet 2016

Dela: