Sommar i Solna

Det finns mycket att göra för barn och unga i Solna under sommarlovet. Förutom bad, parker, bibliotek och fritidsanläggningar erbjuder staden en mängd aktiviteter i samarbete med solnaföreningar och andra aktörer inom sport, hantverk, dans och musik. Sommarprogrammet innehåller något för alla, och de flesta aktiviteterna är helt avgiftsfria.

Bad och bibliotek

Biblioteket i Solna centrum håller öppet hela sommaren och visar bio för yngre barn varje torsdag under lovet. Med "Sommarboken" uppmuntras unga att läsa under lovet och prata om det man läst. I Järvastaden finns Mulle Meck-biblioteket i lekparken, med ett utbud som fokuserar på mindre barn.

Huvudstabadet och Svedenbadet i Bergshamra är populära platser för simning och lek alla dagar i veckan. Entreprenören BeFair AB bjuder också solnaeleverna på ett gratis inträde i början av sommaren – kupong finns att klippa ut ur sommarlovsprogrammet!

Öppna parker och ungdomsverksamheter

Skytteholmsparken håller öppet hela sommaren. Här finns något för hela familjen: utlåning av spel och lekmaterial, lekplatser, café, grillmöjligheter, tillgång till toaletter, med mera.

För yngre och äldre tonåringar finns kvällsverksamheter öppna lovets alla veckor, främst på Solna Ungdomscafé, Hagalundsparken och Torpets kvartersgård. Här erbjuds också flera schemalagda aktiviteter under sommaren.

Här kan du hämta sommarprogrammet

Sommarprogrammet delas ut i skolorna till elever i årskurs 3-9. Det finns också i begränsad upplaga att hämta på Solnas fritidsanläggningar, i Solna Centrum, på biblioteken och i Solna stadshus. På solna.se/sommarlov finns programmet i digitalt format. Där publiceras också eventuella ändringar och tillägg till det tryckta programmet.

Dela: