Sista grusplanen har fått gräs

Läroverkets bollplan vid Vasalundshallen var Solnas sista matchplan för fotboll som fortfarande hade grusunderlag. Nyligen kunde planens nya konstgräs invigas, sedan kultur- och fritidskommunalråd Peter Edholm fyllt i den sista linjen. Först ut att spela match på underlaget var AIK:s åttaåriga flickor, som nyligen mötte IK Frej.

Läroverkets bollplan aug 2016

Bytet till konstgräs är efterlängtat av Solnas föreningar och unga spelare, som nu har fått en hemmaplan med samma standard som omgivande kommuner. Även omkringboende är positiva, som slipper de dammoln som spelet ibland ger upphov till under torra och varma förhållanden. Elever på närliggande Solna Gymnasium har också redan upptäckt uppgraderingen och är frekventa besökare på rasterna.

Läroverkets bollplan är i första hand en 5-mannaplan, då omgivande ytor inte tillåter en utbyggnad för att matcha fotbollens krav på en 7-mannaplan. Planen erbjuder å andra sidan en väl tilltagen tränings- och uppvärmningsyta intill matchytan, som är tydligt markerad med gula linjer. Detta minskar trängseln och förbättrar logistiken väsentligt när flera matcher ska spelas efter varandra.

Kommunalråd Peter Edholm fyller i den sista linjen, påhejad av avdelningschef Kennet Siverling och driftchef Stefan Cårebo.

Läroverkets bollplan, sedd från Solna Gymnasium.

Läroverkets bollplan. I bakgrunden syns Vasalundshallen med Solna simhall.

Dela: