Nytt konstgräs på två fotbollsplaner

När publikarenan på Skytteholms IP får nytt konstgräs innebär det förbättringar för både fotbollen och miljön. Gräset återanvänds på Råstasjöns IP som därmed också får ett lyft.

Platschef Stefan Kårebo och kultur- och fritidsnämndens ordförande Peter Edholm framför Skytteholms IP:s A-plan där gräsläggning pågår.

Den nya mattan är av den fjärde generationens konstgräs och ger bättre spelegenskaper. Därmed blir Skytteholms plan en av de första konstgräsinstallationerna i Solna som uppfyller UEFA:s allra högsta kvalitetskrav, UEFA Quality Pro.

Jag är glad över att vi kan slå så många flugor i samma smäll som vi gör här, säger kultur- och fritidsnämndens ordförande Peter Edholm under en inspektion av arbetet. Först uppfyller vi nu de nya krav som fotbollen ställer på en tävlingsarena. Det uppskattas självklart av de klubbar som använder Skytteholms A-plan. Dessutom passar vi på att täcka dagbrunnarna för att fånga upp fyllnadsmaterial som annars hamnar i våra vattendrag. Fyllnadsmaterialet utgörs ju av små gummikulor som annars bidrar till spridning av mikroplaster till miljön.

För att ytterligare minimera användningen och spridningen av mikroplaster införs också nya rutiner för att återanvända plastkornen som annars behöver fyllas på med jämna mellanrum.

Även Råstasjöns IP får nu ett lyft, fortsätter Peter Edholm. Det använda konstgräset från Skytteholms IP flyttas nämligen dit och därmed rustar vi också upp den plan som är i sämst skick.

Arbetet pågår parallellt med de båda planerna och beräknas bli klart i mitten av september.

Gräset som rullats av från Skytteholms IP kommer att återanvändas på Råstasjöns IP.

Dela: