Solna stod värd för nordisk-baltisk konferens om ungdomsfrågor

Under två dagar diskuterade representanter från de nordiska och baltiska länderna ungdomars behov av information och rådgivning för att ta tillvara på sina möjligheter och rättigheter som EU-medborgare.

Konferensdelatagare

Konferensen initierades av ordföranden för EU-organet ERYICA (European Youth Information and Councelling Agency), som föreslog att den i sammanhanget erfarna personalen på Solna Ungdomscafé skulle samordna det hela tillsammans med norska kollegor. Det slutade med att inte mindre än 27 representanter från samtliga nordiska och baltiska länder utom Danmark och Island (som fick förhinder i sista minuten) deltog i två dagars samtal och seminarier på plats i Solna.

Deltagarna fick höra presentationer angående ungdomsinformation i Europa, information om ungdomspolitik i Sverige, och ta del av goda exempel från olika länder - bland annat presenterade solnaungdomar ett eget projekt inom socialt entreprenörskap projekt.

Som sista punkt presenterades resultatet av projektet MOVE - mapping youth mobility in Europe av Sahizer Samuk från Luxemburgs universitet. Passet avslutades med en workshop där deltagarna fick möjlighet att diskutera frågan med varandra och även tjänstemän och politiker från Solna stad.

Fortsatta samarbeten planeras

Deltagarna upplevde formatet positivt och uppskattade möjligheten att utbyta kunskap och erfarenheter samt inspireras till nytänkande och innovation inom området.

Fortsatta samarbeten börjar också redan ta form. De svenska värdarna talar redan om samarbetsprojekt med sina norska kollegor; Finland och Litauen har också erbjudit sig att stå värdar för kommande konferenser 2018 respektive 2019.

Dela: