Krogrännet genomförs som planerat

Skridskoloppet Krogrännet, vars sträckning inkluderar Brunnsviken i Solna, genomförs på söndag 7 februari som planerat. Åtgärder vidtas för att säkra tillgången till isarna eftersom strandlinjen är svag på flera ställen.

Uppdaterad information om tävlingen och isarna finns på Krogrännets hemsida.

Aktuell information om plogning och istjocklek på Råstasjön och Brunnsviken finns på solna.se/naturisar.

Isen vid strandkanterna påverkas snabbt av temperaturväxlingar. Var alltid försiktig!

Dela: