Jogga i grupp - både roligare och tryggare

Många ungdomar vill röra på sig mer, men tycker det är tråkigt att springa själva. Dessutom kan det kännas otryggt. Därför erbjuder Byparkens kvartersgård alla i årskurs 7-9 att jogga tillsammans med en av fritidsledarna. Tisdag 19 april kl 18 är det samling på bollplanen vid Byparken för den första rundan.

Det är Ylva Norlin-Nöteberg som kommer att leda de gemensamma joggingrundorna. Ylva är föreståndare på fritidsklubben i Pampasparken och en av fritidsledarna som bemannar Byparkens kvartersgård på kvällarna. Många ungdomar känner därför Ylva sedan tidigare.

I samtal med ungdomarna på kvartersgården har personalen uppfattat en önskan och ett behov av att röra på sig mer. Samtidigt är inte alla intresserade av föreningsidrott och har svårt att själva komma igång med sin träning. Dessutom upplever många att det är otryggt att jogga själva utomhus på kvällstid; ibland är också föräldrarna tveksamma.

Gemensamma joggingrundor är ett sätt att möta detta, och alla i årskurs 7-9 är välkomna att vara med. Det kostar givetvis ingenting, och var och en deltar så ofta eller sällan som man själv vill. Alla kan delta oavsett hur mycket eller lite man tränat innan. Om det behövs kanske man bildar två grupper med olika tempo.

Aktiviteten kommer att fortsätta varje tisdagkväll under våren. För mer information, kontakta Byparkens kvartersgård: 08-82 76 70, byparken@solna.se.

Affisch för löpningen

Dela: