Fritidsverksamheten utvecklar insatserna för nyanlända ungdomar

Solnas ungdomsverksamheter har länge varit uppskattade och nödvändiga platser för nyanlända ungdomar under deras första tid i Sverige. För denna grupp, som löper ökad risk för psykisk ohälsa inför en osäker framtid, finns ett behov av konkreta verksamheter att fokusera på.

Fritidsverksamheten erbjuder många kurser för nyanlända ungdomar.

Solna stads fritidsanläggningar för tonåringar och unga vuxna är trygga och öppna mötesplatser med närvarande vuxna och en genomtänkt pedagogik för öppen verksamhet. Dessa har därför sedan hösten 2015 varit naturliga samlingspunkter för unga nyanlända. Den öppna atmosfären, respekten för olikheter som genomsyrar verksamheten, samt billigt fika och kostnadsfria aktiviteter, har varit några av de saker som lockat.

Konkreta aktiviteter ger positiv stimulans

Fritidsledarna har under tiden anpassat delar av verksamheten för att passa även denna nya målgrupp. En av insikterna är att unga som hamnat i en osäker tillvaro med begränsade möjligheter att planera sin framtid, har svårare att tillgodogöra sig en öppen fritidsverksamhet på samma sätt som de flesta etablerade svenska ungdomarna.

Därför erbjuder man nu ett brett paket av prova-på-verksamheter i kursform. Med regelbundenhet samt lätta och konkreta aktiviteter utan krav på betalning eller föranmälan, hoppas man kunna bryta den onda cirkel av overksamhet som många lätt fastnar i. För den som blir extra intresserad finns också alla möjligheter att gå vidare i utvecklingen, med hjälp av fritidsledares och andra ungdomar.

Utbudet är brett, och det finns något att göra varje måndag till fredag. Tills vidare är verksamheten planerad fram till början av sommaren. Kursutbudet inbegriper bland annat styrketräning, bakning, dans och gitarrkurs.

Läs mer på membran.nu.

Dela: