Fritidsledare cyklar för miljön

Alla fritidsklubbar, tonårsanläggningar och bemannade parklekar i Solna har försetts med cyklar som personalen kan använda. Det är en av flera långsiktiga insatser för miljön som genomförts av fritidsverksamheten inom kultur- och fritidsförvaltningen.

Cykling

Fritidsverksamheten för barn och unga är spridd på ett dussin anäggningar runt Solna, och många av fritidsledarna arbetar regelbundet på mer än en anläggning. Eftersom Solna är en till ytan relativt liten kommun, är det ofta möjligt att ta cykeln istället för bil eller kollektiva färdmedel.

Ledningen tog fasta på detta och beslutade att varje anläggning skulle ha en personalcykel. Genom att uppmuntra och underlätta cykling ville man främja både miljön, klimatet och personalens välbefinnande.

Att cykla istället för att ta bilen är ett bra sätt att göra en insats för miljön, inte minst lokalt. Vägtrafiken är exempelvis den största källan till kväveoxider där människor vistas, och cancerogena partiklar från avgaser samt däck- och vägslitage är en annan hälsorisk.

Som cyklist bidrar man dessutom till en tystare, behagligare och mera levande stadsbild.

Andra insatser inom fritidsverksamheten har varit att byta alla lampor till LED-lampor, att delta i skräpplockarkampanjer och använda kompost på flera anläggningar.

Dela: