Fritid för alla - temakväll om funktionshinder 26 oktober

Välkommen till en temakväll med fokus på fritidsverksamheternas tillgänglighet i Solna. Stadens fritidsverksamheter ska välkomna alla, oavsett funktionsnedsättning. Hur ser det ut i Solna idag? Hur går vi vidare?

Vid mötet presenteras en aktuell kartläggning av tillgängligheten vid stadens fritidsanläggningar. Det ges också information om utbudet av fritidsaktiviteter för barn och unga. Välkommen att lyssna, ställa frågor och bidra med idéer. Fri entré, ingen föranmälan behövs. Kaffe och småkakor serveras.

Temakvällen är ett samarbete mellan kultur- och fritidsförvaltningen och Rådet för funktionshinderfrågor. Rådet för funktionshinderfrågor är ett samrådsorgan mellan staden och funktionshinderorganisationer som är verksamma i staden. Rådet har funnits sedan 70-talet och behandlar alla frågor i Solna som berör personer med funktionsnedsättning. Rådet består av politiskt valda representanter för alla nämnder samt representanter för olika handikappgrupper.

För mer information, kontakta:
Birger Nord Äldreombudsman, handikappkonsulent: birger.nord@solna.se
Thomas Bringentoff Fritidsintendent: thomas.bringentoff@solna.se


Dela: