Efterlängtat "cykelsläpp" i Byparken

Under sommaren har en grupp sommarjobbare arbetat med ett mindre trafikprojekt i Byparken vid Huvudsta centrum. Under handledning har ungdomarna ordnat vägnät, inklusive en rondell, hänvisningar för körriktning, avgränsningar för vägrenen i form av blomlådor, med mera. Ett parkeringsgarage har också byggts med verkstadsutrymme.

Den nya trafiklösningen för parkcyklarna invigdes måndag 12 september, då kultur- och fritidskommunalråd Peter Edholm klippte bandet och höll tal. Därefter var det "cykelsläpp". Trots tät trafik rapporteras dock att ordningen var god och stämningen mellan trafikanterna hjärtlig. Inga längre köer bildades, och trafikanterna föreföll mycket nöjda med hela anläggningen.

På parkeringen väntade de ivriga cyklisterna på...

...att Peter Edholm skulle klippa bandet och inviga trafikplatsen...

...som sedan snabbt övergick till högtrafik.

Dela: